Přihláška 

 
 K přijetí nového žáka do autoškoly je potřeba :
Přihláška je pouze 1 list potištěný z obou stran
Lékařský posudek vám vydá váš praktický lékař

 

LÉKAŘSKÝ POSUDEK MUSÍ BÝT POTVRZENÝ OD VAŠEHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ( ne starší 90 dnů )

Na razítku od praktického lékaže nesmí být uvedena pouze poliklinika s.r.o., ale i jméno praktického lékaře. 

 

 VRÁCENÍ ŘP   

§87a : Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

 

 
 

 

Úřední hodiny

Nábor nových žáků

po telefonické dohodě 

Tel: +420 704 041 001

Teoretické konzultace -  výuka zatím probíhá distančně na classroomu

   středa od 18.00 - 21.00

 

 

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

FANDÍME A PODPORUJEME   Petra Civína  www.flyboardshow.cz

www.petr-civin.com/

www.flyboardshow.cz