Přihláška 

 
 K přijetí nového žáka do autoškoly je potřeba :
Přihláška je pouze 1 list potištěný z obou stran
Lékařský posudek vám vydá váš praktický lékař

 

LÉKAŘSKÝ POSUDEK MUSÍ BÝT POTVRZENÝ OD VAŠEHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ( ne starší 90 dnů )

Na razítku od praktického lékaže nesmí být uvedena pouze poliklinika s.r.o., ale i jméno praktického lékaře. 

 

 VRÁCENÍ ŘP   

 §87a : Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

 

 
 
 

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.