INFO Výuka a zkoušky

Každý žák má pro skupinu "B" předepsaných podle zákona 247/2000 Sb. 28 jízdních hodin. Jízdní hodina trvá 45 minut a žák může v jeden den absolvovovat pouze 2 jízdní hodiny, což je celkem 90 minut jako vyučovací hodiny ve škole.

  Výcvik může začít 6 měsíců před dosažením věku. Ke zkoušce smí jít žák nejdříve den po 18-tých narozeninách.

 Zkouška se skláda z pravidel silničního provozu viz  etesty2.mdcr.cz  a dělá se na Magitrátu hl.města Prahy, v ulici Nad vršovskou  horou 88, Praha 10,  Bohdaiec a to na PC. Pokud žák nesplní testy, není připuštěn ke zkoušce z praktické  jízdy. Zkouška z  praktické jízdy se dělá v autoškole většinou do týdne po absolvování  úspěšných testů.     

 Teorie                                                                                            Praktický výcvik

 5 hodin PSP - pravidla silničního předpisu                         28 jízdních hodin

 1 hodina OÚV - ovládání a údržba vozidla                         2 hodiny praktická údržba

 3 hodiny TZBJ - zásady bezpečné jízdy                             4 hodiny zdravotní příprava 

 1 hodina ZP - zdravotní příprava

  1 hodina OP - opakování a přezkoušení

 Poplatek magistrátu za zkoušku je 700,- kč není zahrnutý v ceně.

 Kam pro ŘP a vrácení ŘP v Praze

www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravnespravni_cinnosti/registr_ridicu/postup_pri_zadosti_o_vraceni_ridicskeho.html

www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/online_rezervace/registr_ridicu/index.html

 

ZKOUŠKY : Od 1.7.2021 platí pro každou dílčí zkoušku 3 pokusy, to znamená, 2 opravy. Neuspěl - li žadatel ani potřetí ze zkoušky z pravidel silničního provozu, není připuštěn ke zkoušce z praktické jízdy a musí absolvovat znova výuku z pravidel v plném rozsahu. Neuspěl-li žadatel z praktické jízdy ani po 3 pokusu, musí absolvovat výcvik z praktických jízd znova v počtu 28 hodin. 

Úřední hodiny

Nábor nových žáků

po telefonické dohodě 

Tel: +420 704 041 001

Výuka probíhá na učebně a konzultace distančně na classroomu.   

 

 

 

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

FANDÍME A PODPORUJEME   Petra Civína  www.flyboardshow.cz

www.petr-civin.com/

www.flyboardshow.cz