lekarsky posudek.pdf (122,5 kB)

zadost-o-prijeti-k-vyuce-a-vycviku (1).pdf (71,1 kB)

 

LÉKAŘSKÝ POSUDEK MUSÍ BÝT POTVRZENÝ OD VAŠEHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE A JE PLATNÝ 3 MĚSÍCE.

ŽÁDOST K PŘIJETÍ DO VÝCVIKU JE POUZE JEDEN LIST, POTIŠTĚNÝ Z OBOU STRAN !!!

 

Podmínky vrácení ŘP

Co je k tomu potřeba přinést?
- rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
- v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
- výpis z karty řidiče z registru řidičů (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti) vydané na magistrátu NIKOLI z CZECHPOINTU !!!!
- žádost do autoškoly
- posudek o zdravotní způsobilosti řidiče vydaný praktickým lékařem ( dokládá se v případě, že ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí o uložení sankce
  uplynula doba více než jeden rok).

 

Dopravně psychologické vyšetření - bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení)

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.