Řidičák na zkoušku

Novinky a vysvětlení 

Řidičák na zkoušku

Od 1. 1. 2024 je každý řidič, ve lhůtě 2 let od udělení řidičského oprávnění sledován, zda nespáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů . 

POZOR!

Podle zákona se následující podmínky vztahují i na ty řidiče, kteří mají ke dni 1. 1. 2024 udělené řidičské oprávnění méně nežli 2 roky a nejde o rozšíření ŘP, ale o nově získaný.

Jak postupovat  

Pokud je začínajícímu řidiči v registru řidičů zaznamenán takový přestupek, za který je mu zaznamenáno 6 bodů, potom je registrem řidičů vyzván k tomu, aby absolvoval:

  • dopravně psychologický pohovor u dopravního psychologa a
  • školení začínajících řidičů v autoškole

Školení začínajících řidičů je v rozsahu:

  • 1 hodina teorie
  • 3 hodiny praktické jízdy
  • 1 hodina vyhodnocení chování řidiče

Do 3 měsíců od doručení výzvy musí na registru řidičů předložit potvrzení o splnění těchto dvou povinností. Jinak uplynutím této lhůty pozbyde řidičské oprávnění.

Pokud v souvislosti s přestupkem, za který je zaznamenáno 6 bodů, začínající řidič pozbyde řidičské oprávnění z důvodu zákazu činnosti, potom uvedené dvě povinnosti musí splnit pro jeho vrácení. Pokud od pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok, musí začínající řidič absolvovat dopravně psychologické vyšetření, lékařskou prohlídku a přezkoušení v autoškole.

Podrobnosti jsou uvedeny v zákonu  www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20240701#f7780437

v zákonu č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v § 102 a dalších. 

Cena školení začínajících řidičů je: : 8.500,- Kč 

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.