Skupiny ŘO

Vložte svA1: Do této skupiny jsou zařazeny lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s objemem nepřevyšujícím 125 ccm. Patří sem i tříkolky o výkonu nejvýše 15 kW. Od 16 let

A2: Zde jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 35 kW. Od 18 let

A: Patří sem motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj a tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW. Od 24 let

B1: Zde nově najdete čtyřkolová motorová vozidla (s výjimkou AM), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

B: V této skupině jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel ve skupinách AM až B1. Jejich největší povolená hmotnost nesmí překročit 3 500 kg a kromě řidiče smí mít maximálně 8 míst k sezení. Smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg .Od 18 let

B L17: L17 je alternativa k běžnému systému autoškoly, která umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 lety věku  a závěrečné zkoušky již v 17 ti letech. Následně mladí začínající Řidiči L17 a jejich Mentoři mohou jezdit v reálném silničním provozu a zdokonalovat znalosti a dovednosti získané v autoškole. Hlavní myšlenkou systému L17 je umožnit Mentorům (převážně rodičům) předávat své řidičské zkušenosti i svým dětem a pomoci tak snižovat nehodovost mladých začínajících řidičů.

C1: Zde jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Od 18 let

C: Do této skupiny jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených ve skupině C1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Od 21 let

D1: Motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, jsou zařazeny do skupiny D1. Od 21 let

D: Zde naleznete motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Od 24 let

B + E: V této skupině jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg. Od 18 let

C1 + E: Do této skupiny jsou zařazeny jízdní soupravy, jejich největší hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg. Od 21 let

C + E: Zde jsou jízdní soupravy složené z vozidla ze skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

D1 + E: V této skupině jsou soupravy ze skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

D + E: Jsou zde zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

T: Do skupiny T jsou pak zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. Od 17 let

Řidičské oprávnění udělené pro skupinu o jeden vyšší skupinu opravňuje k řízení i k nižším skupinám. Například s řidičákem skupiny A můžete řídit i vozidla A2, nebo s "béčkem" můžete řídit vozidla zařazených do skupiny B1 a A1 s automatickou převodovkou. S jakoukoliv skupinou řidičského oprávnění, kromě skupiny T, pak můžete řídit vozidla ze skupiny AM.

Od roku 2024 se upravuje i věk žadatelů o řidičské oprávnění:
15 let: AM,
16 let: A1,
17 let: B1, BL17 a T,
18 let: A2, B, B + E, C1, C1 + E,
21 let: C, C + E, D1, D1 + E,
24 let: A, D, D + E.