Skupiny ŘOAM: Jsou do něj zařazená motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km v hodině.

 

A1: Do této skupiny jsou zařazeny lehké motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s objemem nepřevyšujícím 125 ccm. Patří sem i tříkolky o výkonu nejvýše 15 kW. Od 16 let
 

A2: Zde jsou zařazeny motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 35 kW. Od 18 let
 

A: Patří sem motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj a tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.Od 24 let
 

B1: Zde nově najdete čtyřkolová motorová vozidla (s výjimkou AM), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.
 

B: V této skupině jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel ve skupinách AM až B1. Jejich největší povolená hmotnost nesmí překročit 3 500 kg a kromě řidiče smí mít maximálně 8 míst k sezení. Smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg .Od 18 let
 

C1: Zde jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Od 18 let
 

C: Do této skupiny jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených ve skupině C1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Od 21 let
 

D1: Motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, jsou zařazeny do skupiny D1.  Od 21 let
 

D: Zde naleznete motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Od 24 let
 

B + E: V této skupině jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg. Od 18 let
 

C1 + E: Do této skupiny jsou zařazeny jízdní soupravy, jejich největší hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg. Od 21 let
 

C + E: Zde jsou jízdní soupravy složené z vozidla ze skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
 

D1 + E: V této skupině jsou soupravy ze skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
 

D + E: Jsou zde zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
 

T: Do skupiny T jsou pak zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. Od 17 let
 

Řidičské oprávnění udělené pro skupinu o jeden vyšší skupinu opravňuje k řízení i k nižším skupinám. Například s řidičákem skupiny A můžete řídit i vozidla A2, nebo s „béčkem“ můžete řídit vozidla zařazených do skupiny B1 a A1 s automatickou převodovkou. S jakoukoliv skupinou řidičského oprávnění, kromě skupiny T, pak můžete řídit vozidla ze skupiny AM.
 

Od roku 2013 se upravuje i věk žadatelů o řidičské oprávnění:
15 let: AM,
16 let: A1,
17 let: B1 a T,
18 let: A2, B, B + E, C1, C1 + E,
21 let: C, C + E, D1, D1 + E,
24 let: A, D, D + E.

 
 

Úřední hodiny

Nábor nových žáků

po telefonické dohodě 

Tel: +420 704 041 001

Výuka probíhá na učebně a konzultace distančně na classroomu.   

 

 

 

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

FANDÍME A PODPORUJEME   Petra Civína  www.flyboardshow.cz

www.petr-civin.com/

www.flyboardshow.cz