Co potřebuji k přihlášení do autoškoly

Rozsah výuky a výcviku


1) Je potřeba stáhnout si přihlášku, která je oboustranná a vytisknout obě strany na jeden list. Případně vyplnit žádost online a odeslat na mail.

2) Potřebujete zdravotní způsobilost od praktického lékaře, který je povinen tento formulář mít. Případně si ho můžete vytisknout zde. Na razítku od praktického lékaře nesmí být uvedena pouze poliklinika s.r.o., ale i jméno praktického lékaře      


Opravné zkoušky

Pokud neuspějete u zkoušky, opravnou zkoušku můžete absolvovat v nejbližším možném termínu s ohledem na dostupnost zkouškových termínů. Počet pokusů je omezen na 2 opravné zkoušky (celkem 3 pokusy, poté následuje doplňková výuka nebo výcvik a poté opět 3 zkoušky). Nový výcvik nebo výuka probíhá pouze z té části, kterou jste neudělali ani na 3 pokus. Přičemž všechny zkoušky musíte kompletně zvládnout do 12 měsíců od data prvního zkoušky. V opačném případě je nutné celý výcvik v autoškole absolvovat znovu.

                Kdy cizinec musí absolvovat autoškolu?

Ve všech ostatních případech (výjimku tvoří řidičské oprávnění z Japonska, Jižní Koreji a v případě Mezinárodního řidičského oprávnění) musí cizinec absolvovat autoškolu v ČR.

                  Jak na vyřízení řidičáku pro cizince?

Autoškoly v České republice dovolují absolvovat kurz všem žadatelům splňujícím podmínky pro získání řidičského průkazu. Budete potřebovat lékařský posudek a věk nad 18 let.

Při žádosti o řidičský průkaz pro cizince musíte doložit také potvrzení o udělení místa obvyklého pobytu. Čím může cizinec doložit místo obvyklého pobytu? Cizinec musí doložit:

  • potvrzení o přechodném pobytu
  • potvrzení o studiu
  • nájemní smlouvu k nemovitosti
  • výpis z katastru nebo potvrzení o zaměstnání či živnosti.

Zkoušku v autoškole můžete absolvovat v angličtině, němčině či ruštině. Při zkoušce a kurzu si musí cizinec zajistit služby soudního tlumočníka.

Jak probíhá kurz autoškoly

Co všechno obsahuje výuka teorie?

1. Provoz na pozemních komunikacích (výňatek zák. č. 361/2000 Sb.)

Výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění je upravena Zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

V přípravě pro získání řidičského oprávnění skupiny B v systému L17 každý žadatel musí absolvovat v rámci individuálního studijního plánu min. 11 hodin teoretické výuky a 28 hodin praktických jízd.

Asociace autoškol doporučuje žákům systému L17 absolvovat kompletní kurz teoretické přípravy v rozsahu 36 hodin výuky.

Udělejte si představu, co všechno musí žadatel o řidičské oprávnění v rámci individuálního studijního plánu absolvovat:

Rozsah výcviku TEORIE

5 hodin – výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodin – výuka o ovládání a údržbě vozidla

3 hodiny – výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina – výuka zdravotnické přípravy

1 hodina – opakování a přezkoušení

Rozsah výcviku PRAXE / JÍZDY

28 hodin – výcvik v řízení vozidla

2 hodiny – výcvik praktické údržby

4 hodiny – praktický výcvik zdravotnické přípravy

Vymezení základních pojmů; povinnosti řidiče; povinnosti přepravované osoby; dopravní značky; směr a způsob jízdy; řízení provozu na pozemních komunikacích; předjíždění, otáčení.

2. Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel (zákon č. 56/2001 Sb.); pohonné hmoty (zákon č. 311/2006 Sb.); technické podmínky provozu vozidel (vyhláška 341/2002 Sb.).

3. Dopravní situace

Řešení dopravních situací pomocí videoprezentace, PC techniky.

4. Zásady bezpečné jízdy

Brzdná dráha vozidel; bezpečná vzdálenost mezi vozidly; aquaplaning; defenzivní jízda.

5. Zdravotní příprava

Účastník dopravní nehody; bezvědomí, poruchy dýchání, krvácení.

6. Ovládání a údržba vozidla

Seznámení s vozidlem a jeho ovládacími prvky; základní kontrola vozidla před jízdou, během jízdy a po jízdě; technická specifikace vozidla.

7. Opakování a přezkoušení