Co potřebuji k přihlášení do autoškoly

Přihláška a zdravotní způsobilost


1) Je potřeba stáhnout si přihlášku, která je oboustranná a vytisknout obě strany na jeden list. Případně vyplnit žádost online a odeslat na mail.

2) Potřebujete zdravotní způsobilost od praktického lékaře, který je povinen tento formulář mít. Případně si ho můžete vytisknout zde. Na razítku od praktického lékaře nesmí být uvedena pouze poliklinika s.r.o., ale i jméno praktického lékaře      

Lékařský posudek :

Opravné zkoušky

Pokud neuspějete u zkoušky, opravnou zkoušku můžete absolvovat nejdříve za 5 pracovních dnů od předchozího pokusu, s ohledem na dostupnost zkouškových termínů a lhůty pro přidělení termínu je však nutné počítat s delším intervalem. Počet pokusů je omezen na 2 opravné zkoušky (celkem 3 pokusy, poté následuje doplňková výuka nebo výcvik a poté opět 3 zkoušky), přičemž všechny zkoušky musíte kompletně zvládnout do 12 měsíců od prvního pokusu.. V opačném případě je nutné celý výcvik v autoškole absolvovat znovu.

                Kdy cizinec musí absolvovat autoškolu?

Ve všech ostatních případech (výjimku tvoří řidičské oprávnění z Japonska, Jižní Koreji a v případě Mezinárodního řidičského oprávnění) musí cizinec absolvovat autoškolu v ČR.

                  Jak na vyřízení řidičáku pro cizince?

Autoškoly v České republice dovolují absolvovat kurz všem žadatelům splňujícím podmínky pro získání řidičského průkazu. Budete potřebovat lékařský posudek a věk nad 18 let.

Při žádosti o řidičský průkaz pro cizince musíte doložit také potvrzení o udělení místa obvyklého pobytu. Čím může cizinec doložit místo obvyklého pobytu? Cizinec musí doložit:

  • potvrzení o přechodném pobytu
  • potvrzení o studiu
  • nájemní smlouvu k nemovitosti
  • výpis z katastru nebo potvrzení o zaměstnání či živnosti.

Zkoušku v autoškole můžete absolvovat v angličtině, němčině či ruštině. Při zkoušce a kurzu si musí cizinec zajistit služby soudního tlumočníka.